Endeutament i independència

per: David Ros i Pere Miret

Foto estudi
04-05-2016


En el debat sobre els impactes econòmics de la independència de Catalunya, sorgeixen veus que, a partir d'anàlisis gens rigoroses, afirmen que aquesta no seria possible per un deute públic pretesament massa alt.

FONTS

http://economistes.assemblea.cat/wp/wp-content/uploads/2016/05/99-Resum-executiu.-Endeutament-de-la-Catalunya-independent..pdf