Context


X

CONTEXT

Durant els darrers anys s’ha pogut constatar que l’oligarquia espanyola, representada per algunes empreses de l’IBEX 35, les del BOE, i les del “Palco del Bernabeu”, entre d’altres, ha donat suport a l’estratègia repressiva de l’Estat espanyol contra el poble català i els seus anhels de llibertat.

La bel·ligerància del Govern i l’Estat espanyol contra l’economia catalana, motor del sud d’Europa, promovent la por, retirant més de 10.000 milions d’euros de bancs amb seu social a Catalunya, fent decrets a mida de les grans empreses i permetent als seus gestors canviar la seu de l’empresa per la via d’urgència, fa palès que Catalunya i els catalans els importem ben poc, i que estan disposats a qualsevol cosa per tal d’impedir l’exercici de les aspiracions legítimes del poble de Catalunya.

Durant el mes d’octubre de 2017, algunes empreses ubicades a Catalunya van amenaçar de portar la seu social fora de Catalunya. Finalment, algunes d’aquestes empreses l’han traslladada, d’altres han traslladat la seu social i la fiscal, però la realitat és que la immensa majoria no se n’han anat, tot i haver estat sotmeses a pressions econòmiques, polítiques i, fins i tot, a coaccions directes.

Aquests trasllats no han tingut efectes significatius en l’economia real, ja que no impliquen el desplaçament de llocs de feina, ni d’instal·lacions. De fet, l’impacte en la recaptació d’impostos és mínima. Els mitjans de comunicació i altres entitats afins a l’Estat espanyol han divulgat un missatge alarmista que no es correspon a la realitat.

Les empreses que han fet aquests trasllats han col·laborat, directament o indirecta, conscientment o inconscient, a difondre aquesta amenaça. Considerem que cal canviar els hàbits de consum per tal d’optar per aquelles iniciatives que plantegen valors empresarials no polititzats.

Davant la campanya política i mediàtica, afavorida per la marxa de la seu social/fiscal d’algunes empreses que pretenien reduir la confiança de la ciutadania en l’economia catalana, la campanya de Consum Estratègic potencia el compromís de consumidors i empreses amb la nostra economia sense ingerències polítiques.

Objectius


X

OBJECTIUS

El Consum Estratègic s’engloba dins la campanya Eines de País, un conjunt d’iniciatives que tenen com a objectiu principal apoderar la societat catalana, en aquest cas en l’àmbit econòmic, mitjançant la presa de decisions de consum quotidià. Cerquem una realitat econòmica desvinculada dels poders polítics i dels oligopolis que participen en la campanya de la por.
Objectius del Consum Estratègic:

 • Potenciar la creació d’estructures econòmiques desvinculades de les empreses de l’IBEX 35 i dels poders polítics de l’Estat espanyol i afavorir així un teixit productiu català pròsper per si mateix.
 • Apoderar la gent en la presa de decisions de consum quotidià.
 • Potenciar la confiança i el compromís de la gent en l’economia catalana.
 • Potenciar estructures empresarials més socials, com les cooperatives i d’altres.
 • Promoure el respecte a les decisions democràtiques per part del poder econòmic.
 • Posar a l’abast de la gent eines efectives que facilitin la contractació de serveis quotidians en consonància amb els valors democràtics (proximitat, responsabilitat social, respecte pel medi ambient, economia circular, indústria 4.0...), i de respecte a la llengua catalana.
 • Potenciar empreses alternatives a les que participen en la campanya de la por.
 • Crear massa crítica potencial, consumidora de béns i serveis, que possibiliti la implantació d’empreses deslligades de la política, que cobreixin el màxim nombre de sectors estratègics de l’economia, principalment electricitat, gas, comunicacions i telefonia, bancs, assegurances, carburants, grans superfícies, sindicats i patronals.
 • Potenciar el consum de proximitat respectuós amb el medi ambient.
 • Posar en contacte oferta i demanda de productes i serveis més ajustats a les necessitats dels consumidors estratègics.

Què farem


X

QUÈ FAREM

Consum Estratègic potencia el compromís de consumidors i empreses amb la nostra economia sense ingerències polítiques. Posem en mans de la ciutadania tota aquella informació necessària per tal que cadascú pugui prendre les decisions més ajustades a les seves necessitats diàries, fent èmfasi en aspectes com el respecte al medi ambient, el cooperativisme, l’economia circular, la responsabilitat social, l’adopció de tecnologia 4.0, o el respecte i/o promoció de la llengua catalana com a part indestriable de la realitat del nostre país.

D’entrada, es prioritzen els sectors regulats o d’especial interès per a l’alliberament dels àmbits econòmics i empresarials actualment en mans de les empreses de l’IBEX 35:

 • Electricitat
 • Gas
 • Bancs
 • Assegurances
 • Comunicacions i telefonia
 • Carburants
 • Grans superfícies
 • Sindicats
 • Patronals
 • Altres sectors
Esdevenint consumidors estratègics afavorim un teixit productiu català pròsper per si mateix.

Com funciona

X

COM FUNCIONA

L'àmbit d'actuació de Consum Estratègic és només a Catalunya.

La campanya s’articula en dues fases. La primera, iniciada a l’octubre de l’any 2018, va iniciar-se a partir de la promoció de fires i xerrades territorials. Fins a mitjans de juny del 2019, s’han organitzat 115 xerrades i gairebé un centenar de fires arreu del país.
A més, s’ha encetat el web consumestrategic.cat, des d’on els consumidors amb domicili a Catalunya es poden registrar per rebre informació de les empreses del sector que s’hagi triat. Així mateix, aquesta primera fase ha servit per obrir el registre de proveïdors estratègics de sectors prioritaris.

Un cop completada aquesta primera fase, al juny d’aquest any 2019 es va iniciar la segona, amb la publicació del cercador de les empreses que reuneixen els requisits per oferir els seus productes i serveis, per tal que s’hi pugui contactar directament. Aquest cercador ofereix el màxim d’informació possible, subministrada per les pròpies empreses, per tal que cadascú pugui prendre les seves pròpies decisions a l’hora de triar el proveïdor de serveis que més s’ajusti a les seves necessitats i opcions.
A més de la publicació del cercador, aquesta segona fase pretén potenciar els proveïdors de proximitat, les inscripcions de consumidors estratègics, difondre notícies relacionades o d’interès per a la campanya, així com difondre estudis econòmics rellevants.

Si tens ganes de col·laborar-hi, registra’t al web per esdevenir consumidor estratègic. I si ets proveïdor, inscriu-t’hi i implica-t’hi!

FEM ECONOMIA!
Fes país!